Acces mass-media în spital

Spitalului Municipal Lugoj are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Spitalului Municipal Lugoj;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe cu managerul;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea spitalului și ale Responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale Spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii web;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Spitalului Municipal Lugoj este obligat să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
Accesul la informații se realizează prin:

a) afișare la sediul spitalului ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și in pagina web proprie;

Raportul va fi întocmit de către o comisie numită prin decizie de către Managerul spitalului și va fi făcut public prin căile menționate de către RMM (purtătorul de cuvant).

2. Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului

  • Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare.
  • Paznicul (Agentul de pază) al Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media, ordinul de serviciu /legitimația de serviciu.
  • Paznicul (Agentul de pază) va nota în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal Lugoj, Anexa 1, pe bază de semnătură”Am luat la cunoștință” în ”Registrul vizitatori”.
  • Paznicul (agentul de pază) va anunța RMM (purtătorul de cuvânt) de prezența reprezentanților mass-media a pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către RMM.
  • Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în urmatoarele situații:
    • când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
    • însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al spitalului.

Procedura de acces mass-media in spital