Spitalul Municipal Lugoj

Despre spital

Din anul 2010 Spitalul Municipal Lugoj are o structură organizatorică cu un număr de 386 de paturi, având angajaţi la momentul aniversării un număr de 360 de persoane, conform ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 480/20.05.2010, funcţionand cu un număr de 386 de paturi, divizate pe mai multe secţii şi compartimente.

Clasificare

Chiar dacă în 2011 s-a realizat clasificarea spitalelor ţinând cont de o serie de elemente, clasificare care a situat spitalul nostru în grupa IV-a, nivel bazal, eforturile echipei manageriale sunt îndreptate spre îndeplinirea criteriilor de clasificare la o clasă superioară. În acest sens, se are în vedere achiziţia unui aparat de radiologie digital care creşte acurateţea diagnosticului imagistic, precum şi continuarea demersurilor necesare înfiinţării la Lugoj, în cadrul Spitalului Municipal a unui ambulatoriu de oncologie medicală, acestea fiind de altfel şi cele mai importante criterii care au împiedicat clasarea spitalului la nivel III.

Parteneri

O preocupare a actualei echipe manageriale este reprezentată de găsirea de noi surse de finanţare care să permită realizarea planurilor. Astfel, o oportunitate de deschidere este reprezentată de colaborarea extrem de strânsă cu Spitalul „Samuel Diósszilágyi„ din Mako, spital partener în proiecte transfrontaliere cu fonduri de la Uniunea Europeană. Astfel, prin accesarea acestor fonduri se urmăreşte modernizarea şi relocarea compartimentului de primiri urgenţe, care reprezintă o adevărată carte de vizită la nivelul oricărui spital, precum şi modernizarea secţiei de obstetrică ginecologie, precum şi dotarea acesteia pentru a putea fi adusă la standardele actuale, care să poată sprijini personalul medical tânăr, dornic de afirmare profesională şi pe care spitalul are norocul să îl deţină în prezent în zestrea sa. De asemenea, printre preocupările investiţionale este şi aceea de a se realiza un lift exterior care să reducă disconfortul creat pacienţilor cu diverse patologii în ceea ce priveşte deplasarea între diferitele servicii ale spitalului.