Achizitie publica - spatiu pentru amplasare tonomate cafe/alimente

Înapoi

04.05.2017

Proces verbal sedinta de evaluare fmanciara la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica in vederea INCHIRIERII UNUI SPATIU in suprafata de 2m2 pentru amplasare tonomate cafea/alimente prin procedura de LICITATIE CU STRIGARE publicata pe site-ul spitalului in data de 20.04.2017 si in ziarul "Redesteptarea" din data de 27.04.2017, cu data limita de depunere oferta 04.05.2017, ora 10.00. 


Anunt in format PDF