Concurs posturi vacante medici

Înapoi

12.01.2018


In conformitate cu OMS 869/2015, Spitalul Municipal "Dr.Teodor Andrei"Lugoj, scoate la concurs posturile contractual vacante de medici, dupa cum urmeaza:

  • medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala la laboratorul de radiologie si imagistica
  • medicala;
  • medic in specilaitatea boli infectioase la compartiment boli infectioase;
  • medic in specialitatea oftalmologie la cabinet oftalmologie al.arnbulatoriului de specialitate;

Anunt in format PDF