Concurs pentru ocuparea posturilor de director medical si director financiar-contabil

Înapoi

09.05.2018

ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr . 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor lexamenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de ali . 1 din O.M.S. nr . 954/2017.

Spitalul Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj, cu sediul în Lugoj, strada Gh.Doja , numarul 36, judetul Timis, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii , după cum urmează:

  • 1 post de director medical;
  • 1 post de director financiar - contabil.

Anunt in format PDF