Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Înapoi

20.02.2017

In conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015, Spitalul Municipal "dr. Teodor Andrei" Lugoj, scoate la concurs urmatoarle posturi vacante:

  • medic specialist in specialitatea pneumologie la sectia pneumologie;
  • medic specialist sau primar confirmat in specialitatea medicina de familie, rezident aflat in ultimul an de pregatire in specialitatea medicina de familie la biroul de management al calitatii. 

Dosarele se depun la secretariatul unitatii pana la data de 27.02.2017, ora 15:00. 
Rezultatul selectarii dosarelor (admis/respins) se va afisa la sediul unitatii, stabilindu-se un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor,  respectiv 06.03.2017, orele 13:00.
Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de 2 zile lucratoare din momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.


Anunt in format PDF