Concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante de medici

Înapoi

15.11.2017

 

In conformitate cu OMS 869/2015, Spitalul Municipal "Dr.Teodor Andrei"Lugoj, scoate la
concurs posturile contractual vacante de medici, dupa cum urmeaza:
medic specialist radiologie si imagistica medicala la laboratorul de radiologie si imagistica
medicala ;
medic specialist obstetrica ginecologie la sectia obstetrica ginecologie;
medic specialist boli infectioase la compartiment boli infectioase;
medic specialist sanatate publica la birou management calitate;
medic specialist DV la cabinet OVal ambulatoriului de specialitate;
medic specialist oftalmologie la cabinet oftalmologie al ambulatoriului de specialitate;


Conditii de participare la concurs:gradul profesional-medic cu drept de libera practica, specialist confirmat in specialitatea respectiva;tematica de concurs- tematica pentru obtinerea gradului de medic specialist in specialitatea respectiva

Anunt in format PDF